"De Apotheek" Apeldoorn
Het pand is in 1897 gebouwd door architect C.M. Gardenier en deed dienst als De Hulp- en Spaarbank. Het instituut verstrekte voorschotten aan ‘nijvere ingezetenen dezer gemeente’ voor aankoop van koeien, schapen, aardappels en ‘beestenvoer’. In 1930 is het pand verkocht aan apotheker L. C.G. Douwes Dekker, die het op zijn beurt in 1943 verkocht aan apotheker C.C. de Maar. Sindsdien staat het pand in de Apeldoornse volksmond beter bekend als de Apotheek. Deze geschiedenis is op eigentijdse wijze teruggebracht in het kantoorontwerp.

Locatie

Apeldoorn

Oppervlakte

295 m²

Status

Te huur

Bestemming

Kantoor

Energie-index klasse

B

Categorie

Kantoor
"Het pand in de Apeldoornse volksmond beter bekend als de Apotheek."

Bekijk meer

Wil je meer weten?

Contact

Een Idee of vraag?

Navigatie adres

*Parkeren is mogelijk op eigen terrein

Koffie?

Bellen

Email

Linkedin