Grehamer & Company geeft een doorkijkje in de projectontwikkeling: van vergunning tot realisatie

Elke vierkante meter in Nederland is gepland, de woningvraag neemt toe en leegstaande kantoorpanden zijn slecht voor de leefbaarheid. Planontwikkeling en vergunningstrajecten zijn binnen de vastgoed transformatie van groot belang. Melvin Link is bij Grehamer & Company verantwoordelijk voor de projectontwikkeling binnen de Real Estate tak en is bekend met alles dat met vergunningen, bouwkundige gegevens en geldende wet- en regelgeving te maken heeft.

Na het ondertekenen van een intentieovereenkomst voor de aankoop van een nieuwe locatie is het in kaart brengen van de risico’s en kansen de eerste stap die Melvin zet: “Aan de hand van de kansen en risico’s worden meerdere ontwikkelingsscenario’s opgesteld. De ontwikkelscenario’s kunnen bestaan uit bijvoorbeeld verschillende type producten of verschillende bouwvolumes zoals studio’s, zorgwoningen of luxe koopwoningen”.

Voor de verschillende scenario’s worden de geïnventariseerde risico’s nader onderzocht zodat de risico’s verkleint of geëlimineerd kunnen worden. Ook de kansen dienen nader onderzocht te worden om te bepalen in hoeverre deze binnen het project toegepast kunnen worden. Op basis van deze analyses en onderzoeken wordt toegewerkt naar het definitieve scenario.

Daaropvolgend wordt het gekozen scenario verder uitgewerkt en wordt de vergunningsaanvraag voorbereid. De benodigde gegevens voor een vergunningsaanvraag verschillen van project tot project. Een vergunningsaanvraag omvat volgens Melvin niet alleen de bouwkundige gegevens zoals plattegronden en constructieve berekeningen. “Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan onderzoeken naar parkeerdruk, verkeersgeluid, bezonning, windhinder, stikstof, historische waarde van het gebouw en bodemvervuiling.”

Zodra de vergunningstukken gereed zijn worden de stukken ingediend bij de betreffende gemeente, de gemeente toetst in deze fase of de ingediende aanvraag voldoet aan de geldende wet- en regelgeving alsmede het gemeentelijk beleid. Waar er vanuit de gemeente vragen of onduidelijkheden zijn worden er aanvullende documenten aangeleverd bij de gemeente. Na een positieve beoordeling van de gemeente zal zij de vergunning verlenen en wordt het stokje binnen Grehamer overgedragen aan de afdeling realisatie.

 

Lees hier het
laatste nieuws

DE VOORDEUR VAN HET STADSCAFÉ

DE VOORDEUR VAN HET STADSCAFÉ

In het bruisende hart van Apeldoorn, aan de Nieuwstraat 295, heeft het gebouw waar op dit moment Het Stadscafé in is gevestigd, een rijke geschiedenis die teruggaat tot lang voor de recente transformatie. Voorheen bekend als Stadscafé van Kinsbergen, heeft deze geliefde horecagelegenheid door de jaren heen talloze herinneringen gekoesterd en generaties van Apeldoorners verwelkomd.

read more
Contact

Een Idee of vraag?

Navigatie adres

*Parkeren is mogelijk op eigen terrein

Koffie?

Bellen

Email

Linkedin