Grehamer Invest: deelneming Kubie wordt overgenomen door ondernemer

Energiebesparing is in de huidige wereld belangrijker geworden dan ooit. De Kubie kan hieraan bijdragen door het elektriciteitsverbruik van huishoudens te verminderen. Na installatie van de Kubie wordt de spanning in woningen zodanig verlaagd dat de elektrische apparatuur met minder – maar uiteraard wel voldoende – vermogen werkt. Hierdoor gaat apparatuur minder elektriciteit verbruiken en bespaart een gemiddeld huishouden tussen de 10 en 15%.
We zijn dan ook trots dat we een rol hebben kunnen spelen in de volgende groeifase van dit product. Testen bij TÜV hebben het besparingspotentieel duidelijk aangetoond, en diverse gebruikers hebben de besparing gestaafd door hun verbruik met en zonder Kubie met elkaar te vergelijken. De recente CB-certificering bij DEKRA laat zien dat het product voldoet aan geldende (veiligheids)eisen.
De fase waarin de onderneming nu verkeert vraagt weer om andere expertise, en daarom is nu het moment gekomen dat de onderneming op eigen kracht verder gaat bouwen. We wensen Inter Netvice veel succes op het verdere groeipad.

Lees hier het
laatste nieuws

Contact

Een Idee of vraag?

Navigatie adres

*Parkeren is mogelijk op eigen terrein

Koffie?

Bellen

Email

Linkedin