Grehamer & Company’s managing partner Bas Gregoor over de transitie van het vastgoed: “bestaand vastgoed gaat verder dan alleen kantoren”

Betrouwbaar ondernemen met ambitie, plezier en oog voor detail is waar Grehamer & Company voor staat. Na de verkoop van Cityside Apartments is het team als een trein doorgegaan met het transformeren van bestaand vastgoed.

Vlak voor het COVID-19 virus verkochten Bas Gregoor en Rik Klinkhamer Cityside Apartments en gingen verder onder de naam Grehamer & Company. Waar in het begin van de coronapandemie de verwachting werd uitgesproken dat veel kantoorpanden leeg zouden komen te staan, ontstaat er nu een andere ontwikkeling: “veel mensen kijken uit naar de dagen waar ze weer terug kunnen komen op kantoor, met de 1,5 meter inachtneming betekent dit dat bedrijven juist meer ruimte nodig hebben”, aldus Bas.

 

Kantoren, hotels, winkels en horeca
De vraag naar woningen is onverminderd groot, we hebben te maken met een overspannen woningmarkt. Transformatie van bestaand vastgoed naar woningen is dan een mooie manier om aan de woningbehoefte te voldoen. Vastgoed is geen eeuwigheid, maar de gebouwen overleven ons wel. Er staat veel leeg, dat betekent niet dat de bestemming daar direct gewijzigd kan worden. Daarnaast gaat bestaand vastgoed verder dan alleen kantoren, ook leegstaande hotels, winkels en horeca zijn panden die we graag weer betekenisvol maken.”

 

Retailontwikkeling
De mogelijkheden zijn er, de vraag naar woningen is er, maar toch blijven gemeenten terughoudend in bestemmingsplannen van bestaand vastgoed. “Er wordt binnen gemeenten veel gepraat, maar sommige bestuurders houden bijvoorbeeld vast aan retailontwikkeling. Terwijl op een tal van plekken een andere bestemming vanwege het veranderende winkellandschap een betere, meer duurzame oplossing zou bieden. Dat leidt ertoe dat we soms jarenlang moeten wachten en niet altijd onze kansen kunnen benutten. Maar steden ontkomen volgens onze stellige overtuiging niet aan een structurele beleidswijziging; vroeg of laat zal transformatie naar andere functies mogelijk moeten worden gemaakt.”

Lees hier het
laatste nieuws

Contact

Een Idee of vraag?

Navigatie adres

*Parkeren is mogelijk op eigen terrein

Koffie?

Bellen

Email

Linkedin